+31570763764 [email protected]

Over ons

Ons consortium wil de synergiën tussen de bedrijven gebruiken om een sterk en innovatief R&D- en productie-cluster te bouwen op de thema’s Agri, Biobased en Circulair, waarbij duurzame energie productie en gebruik maximaal geïntegreerd is. 

Voorkeurslocatie: Poort van Deventer

 

Werkgebieden

Agribusiness

Food, feed en grondstoffen voor onze primaire sector. Efficiënt en toekomstbestendig.

Biobased

Organische reststromen zijn na bewerking geschikt om fossiele grondstoffen te vervangen bij toepassingen waar koolstof onmisbaar is. Denk daarbij aan inhoudsstoffen, chemicaliën, materialen en transportbrandstoffen.

Circulair

Het produceren van nieuwe grondstoffen uit reststromen voorkomt het gebruik van fossiele grondstoffen. Of dit nu brandstof of een mineraal is, altijd een reductie van nieuwe grondstofwinning.

Unieke samenwerking

Het unieke van onze samenwerking is, dat de bedrijven elkaar versterken met uitwisseling van kennis, producten, energie, R&D-ruimte en pilot- of productieruimte.

Elk bedrijf is werkzaam in 1 of meer werkgebieden: Agribusiness, Biobased, Circulair. Met de focus op R&D, het leveren van technologie en diensten of duurzame productie.

Alle partners dragen bij aan de realisatie van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Het SDG-goal 17 “partnerschap om doelstellingen te bereiken” is hier ook van toepassing, maar vooralsnog vooral beperkt tot nationaal.

Synergie op z’n best

Bruggen bouwen tussen disciplines

9

Research & Development

De product- en procesontwikkeling via R&D is al in volle gang tussen diverse bedrijven en zal geïntensiveerd en eenvoudiger worden door o.a. de interne symbiose. Samenwerking met onderwijsinstellingen zoals universiteiten en hogescholen is al aanwezig.

9

Technologiebedrijven

De technologiebedrijven dragen bij aan de ontwikkeling van pilot-installaties. Daarmee ontstaat een gezamenlijke werkplaats en deels een gezamenlijk laboratorium.
9

Pilot- en productiebedrijven

De pilot- en productiebedrijven kunnen synergie vinden bij de uitwisseling van energie, grondstoffen en andere producten en diensten. Zij hebben voordeel bij de lokale ontwikkeling van processen en producten.

bedrijven

investeringen (euro)

m2 kantoor

woningen van het aardgas af

Medewerkers (totaal)

R&D medewerkers

m3 schoon water

ton biobased kunstmest

m2 R&D / Lab

ton biobased chemische producten

ton CO2 reductie

m2 productieruimte

Contactformulier

p/a Albertus van Leusenweg 14, 7425 CE Deventer

+31 570 763 764