+31570763764 [email protected]

Circulaire Economie

Het produceren van nieuwe grondstoffen uit reststromen voorkomt het gebruik van fossiele grondstoffen. Of dit nu een brandstof of een mineraal is, er is altijd een reductie van nieuwe grondstofwinning.

Circulair vanuit vele invalshoeken

De circulaire economie kan worden benaderd vanuit vele invalshoeken, zoals het hergebruiken van materialen, herbruikbaar ontwerpen, gebruik van biobased grondstoffen, hernieuwbare energie.

Circulair ondernemen biedt kansen. Het betekent een nieuwe manier van werken, waarbij de nadruk ligt op het sluiten van kringlopen en het voorkomen van afval en verspilling. In de circulaire economie kijk je naar de hele levensduur van een product. Niet alleen: wat doe je als het product afgeschreven is, maar ook: hoe kun je iets op zo’n manier ontwerpen dat de grondstoffen steeds opnieuw, zonder verlies van kwaliteit, ingezet kunnen worden. Daarnaast denken circulaire ondernemers na over hoe zij grondstoffen na gebruik door anderen weer terugkrijgen. Hier horen nieuwe business- en verdienmodellen en andere vormen van ketensamenwerking bij.

De drie duurzaamheidstransities (energietransitie, transitie naar een circulaire economie en de transitie naar een kringlooplandbouw) zijn cruciaal voor een verduurzaming van de economie en voor behoud van de Nederlandse concurrentiepositie van belangrijke sectoren van de Nederlandse economie, waaronder de (agro-)industrie, de chemie, de energiesector, de bouwsector en de logistieke sector.

In 2030 wordt verwacht dat de koolstofbron voor de chemische industrie 15% biobased, 10% (chemisch) gerecycled materiaal en 75% fossiel. Daarnaast is het % kunststoffen dat gerecycled wordt gestegen tot 60% (waarvan 10% chemische recycling en 50% mechanische recycling) [bron: Streefbeeld voor de Nederlandse chemische sector in 2030; Topsector Energie]

 

Hoe wij bijdragen aan een Circulaire Economie

De circulaire economie omvat vele invalshoeken. Zoals de oorsprong van de grondstoffen, het kunnen hergebruiken van de toegepaste producten, maar ook de opwek en het slim gebruiken van duurzaam opgewekte energie zoals hergebruik van restwarmte voor warmtenetten.

Het lokaal direct benutten van elektriciteit uit waterturbines en PV-panelen draagt bij aan het oplossen van het netcongestie probleem in Nederland. Zeker ook wanneer een oplossing voor de netcongestie problematiek in veel regio’s niet voorzien wordt vóór 2030.

Ook de productie van inhoudsstoffen voor voedsel, brandstof of materialen kan circulair. Bijvoorbeeld door de productie van waterstof door thermische behandeling van organische materialen, biomassa en mest. Of de productie van eiwitten met behulp van organisch restmateriaal.

Voor circulaire bedrijfsprocessen zullen productie-installaties ontworpen moeten worden. Daarop vooruitlopend is R&D noodzakelijk met de nodige innovatie op gebied van enzymen, fermentatie, vergisten, superkritisch vergassen en andere productiemethoden. De resultaten uit R&D activiteiten zullen in de praktijk bewezen en verbeterd moeten worden met pilot-installaties.

Het consortium SymbioseABC wil al deze activiteiten centraal op één plek samenbrengen, zodat door kruisbestuiving van kennis en faciliteiten een meerwaarde wordt gecreëerd. Samen zijn de partners meer dan de som der delen.

Symbiose in circulariteit

De volgende partners zijn actief in het werkgebied Circulaire Economie:

  • CeraSeals
  • Fennenoord
  • Meatco
  • PLA Specialties
  • Winsect
  • YGM Group
  • YDS

Meer informatie:

(+31)570763764

Werkgebieden

Agribusiness

De agrarische industrie maakt een transitie door. Duurzame eiwitten, optimaal benutten van mineralen, grondstoffen en energie. Kringlooplandbouw ontwikkelt zich op de boerderij, maar zeker ook daarbuiten.

Biobased

In een biobased economy gaat het over het gebruik van biomassa voor niet-voedsel toepassingen. Deze toepassingen zijn bijvoorbeeld inhoudsstoffen, chemicaliën, materialen, transportbrandstoffen en energie.

Circulair

Circulaire economie is een model van productie en consumptie, waarbij materialen en producten zo lang mogelijk worden gedeeld, verhuurd, hergebruikt, hersteld, opgeknapt en gerecycleerd om meer waarde te creëren.

Contactformulier

p/a Albertus van Leusenweg 14

(+31)570763764