+31570763764 [email protected]

Meatco BV

R&D faciliteit voor enzymatische hydrolyse

  • FTE (totaal): 10
  • FTE (R&D): 8
  • Investering: 4.500.000 euro
  • Werkgebied: Agri, Biobased, Circulair
  • BVO R&D faciliteit: 1.000 m2
  • BVO Kantoor: 500 m2 

Over Meatco

MEATCO is een innovatief bedrijf, gespecialiseerd in het verkennen en opschalen van nieuwe mogelijkheden voor het opwaarderen van dierlijke en plantaardige grondstoffen.
In een volledig geoutilleerde pilot plant kunnen klanten hun eigen grondstoffen laten onderzoeken en verwerken onder full-scale, NVWA erkende voorwaarden.
Deze grondstoffen kunnen afkomstig zijn van vlees, zeevruchten, insecten of plantaardig materiaal en worden momenteel vaak verwerkt als producten met een lage waarde.
MEATCO fungeert hierbij als accelerator om proces- en product-optimalisatie door te voeren, bijvoorbeeld gebaseerd op het gebruik van natuurlijke enzymen.
Enzymatische hydrolyse is een proces waarbij scheiding van de eiwit-, vet- en vaste fracties wordt geoptimaliseerd.
Hierdoor kunnen bedrijven bijvoorbeeld eiwitten of vetten van hogere kwaliteit produceren.
De resterende bot- of graat fractie kan vervolgens in een natuurlijke fosfaatbron worden omgezet.

Op deze manier kunnen eerste monsters worden geproduceerd voor klanten om mogelijke nieuwe markten te verkennen.

Synergie met consortium partners

Winsect BV

Scheiden van dierlijke eiwitten, vetten, etc. Onderzoek naar gebruik van insecten voor feed, food en andere toepassingen.

PLA Specialties BV

Organische reststromen bevatten suikers. Met enzymen  kunnen deze vrijgemaakt worden voor de productie van bioplastics.

Fennenoord BV

Uitwisseling van energie. Reinigen van luchtstromen. Enzymatisch vrijmaken van suikers voor de fermentatie tot halffabrikaten.

Werkgebieden

Agribusiness

De agrarische industrie maakt een transitie door. Duurzame eiwitten, optimaal benutten van mineralen, grondstoffen en energie. Kringlooplandbouw ontwikkelt zich op de boerderij, maar zeker ook daarbuiten.

Biobased

In een biobased economy gaat het over het gebruik van biomassa voor niet-voedsel toepassingen. Deze toepassingen zijn bijvoorbeeld inhoudsstoffen, chemicaliën, materialen, transportbrandstoffen en energie.

Circulair

Circulaire economie is een model van productie en consumptie, waarbij materialen en producten zo lang mogelijk worden gedeeld, verhuurd, hergebruikt, hersteld, opgeknapt en gerecycleerd om meer waarde te creëren.

Contactformulier

7 + 12 =

p/a Albertus van Leusenweg 14

(+31)570763764