+31570763764 [email protected]

Winsect BV

Winsect werkt aan een wereldwijd uniek systeem voor het kweken van meelwormen voor de productie van insectenproteïnen.

  • FTE: n.n.b.
  • Investering: n.n.b.
  • Werkgebied: Agri, Biobased, Circulair

Over Winsect BV

Insectenproductie wordt gezien als een duurzamere manier om eiwit te produceren, vanwege de lage uitstoot, het lage landoppervlak, de efficiëntie van voerconversie en uitstekende mogelijkheden voor circulaire en verticale landbouw.

De eerste boerderij waar meelwormen op automatische banden worden gekweekt, is reeds gebouwd.

  • geen bakken
  • geen robots
  • lage arbeidskosten
  • lage productiekosten

Het kweeksysteem zal het probleem van hoge productiekosten voor meelwormenkweek oplossen, waardoor de productie van meelwormen rendabel wordt en meelwormproducten toegankelijk worden voor nieuwe markten.

De grootte van de boerderij is ideaal voor een regionale / lokale eiwitproductie met gebruik van lokale afvalstromen.

Synergie in duurzame ontwikkeling

Winsect is opgericht in 2021. Het bedrijf is echter sterk verwant met het bedrijf Dorset Green Machines, aangezien de ontwikkeling van de insectenproductieapparatuur oorspronkelijk bij de machinefabrikant is gestart. Dorset is ook aandeelhouder in Fennenoord.

Een interessante samenwerking kan ontstaan met Meatco. Daar zijn diverse ontwikkelingen gaande op het gebied van verwerking van insecten voor de voedingsindustrie en veevoederindustrie.

Synergie met consortium partners

Fennenoord

Ook Fennenoord is gelieerd aan Dorset. Er kan o.a. samengewerkt worden op het verwerken van reststromen.

Meatco

Meatco heeft jarenlange ervaring op het gebied van verwerking van dierlijke eiwitten, waaronder ook insecten.

Werkgebieden

Agribusiness

De agrarische industrie maakt een transitie door. Duurzame eiwitten, optimaal benutten van mineralen, grondstoffen en energie. Kringlooplandbouw ontwikkelt zich op de boerderij, maar zeker ook daarbuiten.

Biobased

In een biobased economy gaat het over het gebruik van biomassa voor niet-voedsel toepassingen. Deze toepassingen zijn bijvoorbeeld inhoudsstoffen, chemicaliën, materialen, transportbrandstoffen en energie.

Circulair

Circulaire economie is een model van productie en consumptie, waarbij materialen en producten zo lang mogelijk worden gedeeld, verhuurd, hergebruikt, hersteld, opgeknapt en gerecycleerd om meer waarde te creëren.

Contactformulier

14 + 11 =

p/a Albertus van Leusenweg 14

(+31)570763764