+31570763764 [email protected]

Biobased Business

Organische reststromen zijn na bewerking geschikt om fossiele grondstoffen te vervangen bij toepassingen waar koolstof onmisbaar is. Denk daarbij aan inhoudsstoffen, chemicaliën, materialen en transportbrandstoffen.

Een diversiteit van technieken

Biobased business wordt mogelijk gemaakt door een grote diversiteit van technieken, geschikt voor een bewerking van biomassa in vele soorten en maten.

De drie duurzaamheidstransities (energietransitie, transitie naar een circulaire economie en de transitie naar een kringlooplandbouw) zijn cruciaal voor een verduurzaming van de economie en voor behoud van de Nederlandse concurrentiepositie van belangrijke sectoren van de Nederlandse economie, waaronder de (agro-)industrie, de chemie, de energiesector, de bouwsector en de logistieke sector.

In 2030 wordt verwacht dat de koolstofbron voor de chemische industrie 15% biobased, 10% (chemisch) gerecycled materiaal en 75% fossiel. Daarnaast is het % kunststoffen dat gerecycled wordt gestegen tot 60% (waarvan 10% chemische recycling en 50% mechanische recycling) [bron: Streefbeeld voor de Nederlandse chemische sector in 2030; Topsector Energie].

 

Hoe wij bijdragen aan biobased business

Hergebruik van biologische (rest-)materialen, als koolstofbron, is een must om het gebruik van de fossiele koolstofbronnen voor producten te reduceren en verder te minimaliseren. Deze nieuwe biobased producten kunnen gebruikt worden in voedsel, brandstof of als grondstof. Om dit te realiseren zijn nieuwe verwerkingstechnieken nodig. Deze processen worden meestal gevat onder de noemer ‘bio-raffinage.’

Door middel van biochemische, biotechnologische of thermochemische synthese of technische scheiding worden waardevolle stoffen uit de biomassa gehaald. De belangrijkste verwerkingstechnieken voor bio-raffinage zijn: Biochemische of biotechnologische synthese (fermentatie/vergisting), thermochemische synthese (vergassing, torrefactie en pyrolyse) en technische scheiding (raffineren, filteren, centrigureren) [bron: https://www.bioconomy.nl/cascadering-de-betekenis-voorbeelden-en-hergebruik-van-biomassa/#2 ]

De komende jaren zullen de methoden daarom steeds meer moeten worden uitgewerkt en steeds effectiever moeten worden, om zo het maximale rendement te halen uit alle biomassa.

Om deze technieken te verbeteren, veiliger te maken en betaalbaar te houden is innovatie/R&D nodig met pilot-installaties. 

Het consortium SymbioseABC wil al deze activiteiten centraal op één plek samenbrengen, zodat door kruisbestuiving van kennis en faciliteiten een meerwaarde wordt gecreëerd. Samen zijn de partners meer dan de som der delen.

Symbiose met biobased business

De volgende partners zijn actief in het werkgebied van biobased business:

  • CeraSeals
  • Fennenoord
  • Meatco
  • PLA Specialties
  • Winsect
  • YGM Group
  • YDS

Meer informatie:

(+31)570763764

Werkgebieden

Agribusiness

De agrarische industrie maakt een transitie door. Duurzame eiwitten, optimaal benutten van mineralen, grondstoffen en energie. Kringlooplandbouw ontwikkelt zich op de boerderij, maar zeker ook daarbuiten.

Biobased

In een biobased economy gaat het over het gebruik van biomassa voor niet-voedsel toepassingen. Deze toepassingen zijn bijvoorbeeld inhoudsstoffen, chemicaliën, materialen, transportbrandstoffen en energie.

Circulair

Circulaire economie is een model van productie en consumptie, waarbij materialen en producten zo lang mogelijk worden gedeeld, verhuurd, hergebruikt, hersteld, opgeknapt en gerecycleerd om meer waarde te creëren.

Contactformulier

p/a Albertus van Leusenweg 14

(+31)570763764