+31570763764 [email protected]

YDS BV

Met YDS technologie worden organische reststromen opgewaardeerd tot duurzame producten zoals biobrandstoffen, warmte, koeling of biobased chemische grondstoffen.

  • FTE (totaal): 15
  • FTE (R&D): 5
  • Investering: 6.000.000 euro
  • Werkgebied: Agri, Biobased, Circulair, Hernieuwbare energie
  • BVO R&D faciliteit: 600 m2
  • BVO kantoor: 250 

Over YDS

De innovatieve technologie die door YDS BV is ontwikkeld maakt het mogelijk om kleinschalig, efficiënt en kosten-effectief organische reststromen te drogen en verwerken. De reststromen kunnen worden omgezet in energiedragers, warmte, koude, elektriciteit en chemische grondstoffen. Kern van het bedrijf betreft een geheel in eigen huis ontwikkelde torrefactie-technologie.

Voor haar R&D en klantenwerving heeft YDS o.a. de beschikking over een pilot-installatie in de Achterhoek. 

Het plaatsen van een pilot-plant en R&D afdeling naast een operationele fabriek heeft vele voordelen. Warmte, koude en elektriciteit kunnen worden uitgewisseld. Ook grondstoffen en eindproducten van de pilotplant kunnen worden verwerkt bij de operationele fabriek. Daardoor worden o.a. duurtesten mogelijk.

Synergie met consortium partners

Kelyo

Kelyo levert gastechniek en services voor installaties zoals die van YDS. Heeft kennis van zaken als het gaat om rookgasreiniging.

Fennenoord BV

Voor de R&D faciliteit van YDS verzorgt Fennenoord een continu afname van gas, levering van diensten t.a.v. rookgasreiniging.

YGM

Levert gas en warmte. Kennis van zaken voor soortgelijke techniek (maar dan voor natte grondstoffen).

Werkgebieden

Agribusiness

De agrarische industrie maakt een transitie door. Duurzame eiwitten, optimaal benutten van mineralen, grondstoffen en energie. Kringlooplandbouw ontwikkelt zich op de boerderij, maar zeker ook daarbuiten.

Biobased

In een biobased economy gaat het over het gebruik van biomassa voor niet-voedsel toepassingen. Deze toepassingen zijn bijvoorbeeld inhoudsstoffen, chemicaliën, materialen, transportbrandstoffen en energie.

Circulair

Circulaire economie is een model van productie en consumptie, waarbij materialen en producten zo lang mogelijk worden gedeeld, verhuurd, hergebruikt, hersteld, opgeknapt en gerecycleerd om meer waarde te creëren.

Contactformulier

3 + 8 =

p/a Albertus van Leusenweg 14

(+31)570763764