+31570763764 [email protected]

YGM

Superkritische vergassing van natte reststromen naar waterstof en andere brandbare gassen, schoon water en mineralen.

  • FTE (totaal): 5
  • FTE (R&D): 5
  • Investering: 2.500.000 euro
  • Werkgebied: Agri, Biobased, Circulair, Hernieuwbare energie
  • BVO R&D faciliteit: 200 m2
  • BVO kantoor: 50 m2 

Over YGM Group BV

YGM heeft de afgelopen 10 jaar de duurzame en efficiënte omzetting onderzocht van natte biomassa naar o.a. waterstof, methaan, “schoon” water en fosfaatrijke voedingsstoffen. Verschillende natte biomassa’s zijn getest: rioolslib, rundveedrijfmest, digestaat (reststof van vergisting), gras en textiel waswater. De huidige pilot-installatie van YGM werkt bij hoge temperatuur en druk en is getest, de techniek is gedemonstreerd en bewezen.

De techniek heeft een grote potentie en opent uitzichten en kansen voor o.a. Waterschappen (rioolslib), rundveehouders (rundveedrijfmest), vergisters (reststof vergisting – digestaat), biomassa uit de tuinbouw en biomassa uit de voedsel industrie.

Synergie in duurzame ontwikkeling

De capaciteit van de proefinstallatie is 200 liter per uur met 3-5% droge organische stof. Dit staat gelijk aan 6.000 liter brandbaar gas per uur.

De volgende stap is de bouw van een 1.000 liter installatie met een productie van 30 m3 brandbaar gas per uur samen met 1 m3 schoon water en een paar kg vaste stof. De grotere installatie vraagt een investering van 2.5 miljoen Euro. 

Door op locatie samen te werken, kan R&D focussen op gastoepassingen, grondstofvoorebereiding, scheiding van vaste stoffen en waterzuivering.

Synergie met consortium partners

Fennenoord BV

Fennenoord gaat een H2-ready biomassaketel gebruiken. Daardoor kan het productgas van de R&D-unit altijd worden afgezet.

Kelyo BV

Toepassing van gastechniek. Voorbeelden zijn o.a. gasscheiding, fakkeltechniek, besturingstechniek en praktische toepassingen.

Meatco BV

Als input voor het YGM proces is een slurry van fijne deeltjes nodig. Een enzymatische behandeling kan de slurry beter bruikbaar maken.

Werkgebieden

Agribusiness

De agrarische industrie maakt een transitie door. Duurzame eiwitten, optimaal benutten van mineralen, grondstoffen en energie. Kringlooplandbouw ontwikkelt zich op de boerderij, maar zeker ook daarbuiten.

Biobased

In een biobased economy gaat het over het gebruik van biomassa voor niet-voedsel toepassingen. Deze toepassingen zijn bijvoorbeeld inhoudsstoffen, chemicaliën, materialen, transportbrandstoffen en energie.

Circulair

Circulaire economie is een model van productie en consumptie, waarbij materialen en producten zo lang mogelijk worden gedeeld, verhuurd, hergebruikt, hersteld, opgeknapt en gerecycleerd om meer waarde te creëren.

Contactformulier

1 + 6 =

p/a Albertus van Leusenweg 14, 7425 CE Deventer

+31 570 763 764