+31570763764 [email protected]

Agribusiness

Food, feed en grondstoffen voor onze primaire sector. Efficiënt en toekomstbestendig.

Een complex van ketens

De agribusiness is een complex van ketens, van landbouw, productie, bouw van productiemiddelen, GFT-compostering tot productie van voedingsingrediënten en eindverwerking reststoffen .

De drie duurzaamheidstransities (energietransitie, transitie naar een circulaire economie en de transitie naar een kringlooplandbouw) zijn cruciaal voor een verduurzaming van de economie en voor behoud van de Nederlandse concurrentiepositie van belangrijke sectoren van de Nederlandse economie, waaronder de (agro-)industrie, de chemie, de energiesector, de bouwsector en de logistieke sector.

In 2030 wordt verwacht dat de koolstofbron voor de chemische industrie 15% biobased, 10% (chemisch) gerecycled materiaal en 75% fossiel. Daarnaast is het % kunststoffen dat gerecycled wordt gestegen tot 60% (waarvan 10% chemische recycling en 50% mechanische recycling) [bron: Streefbeeld voor de Nederlandse chemische sector in 2030; Topsector Energie].

In 2050 wil de chemische sector nagenoeg 100% biobased en circulair zijn. Ook de primaire sector werkt toe naar kringlooplandbouw. Er is dus nog veel te doen.

Hoe wij bijdragen aan Agribusiness 

Om die transitie te maken, is innovatie noodzakelijk. Zowel innovatie in productie van nieuwe grondstoffen voor voedingsmiddelen, maar ook innovatie om dit veilig en schoon te kunnen doen. Dit kan bijvoorbeeld door as-doorvoeren die niet kunnen lekken dankzij slimme afdichtingstechnieken, pompen en roerwerken.

Voedselproductie vraagt ook om een goede voedingsbodem voor gewassen. Een goede voedingsbodem kan worden onderhouden met biobased kunstmest. Deze duurzame vervanger voor uit aardgas geproduceerde kunstmest wordt gemaakt uit normale mest: eerst wordt de mest gefermenteerd en geraffineerd naar mineralen N, P en K en dan voor de akkerbouwer of tuinder op maat samengevoegd tot een biobased kunstmest.

Ook ten aanzien van de omzetting van agrarische reststromen en afval uit de voedingsindustrie wordt veel geïnnoveerd. Zowel plantaardig als dierlijk materiaal (zelfs die van insecten) kan via enzymatische hydrolyse worden omgezet naar bijvoorbeeld eiwitten en suikers, die weer kunnen dienen als basis voor voedsel. Ook met thermische processen zoals superkritische vergassing en torrefactie worden reststromen omgezet naar duurzame gassen (waaronder ook waterstof), mineralen en andere grondstoffen.

Het samenbrengen van bedrijven actief op bovenstaande vakgebieden biedt een meerwaarde. Het consortium SymbioseABC streeft die meerwaarde na, maar al te goed beseffend dat zij samen meer zijn dan de som der delen. 

 

Symbiose in Agri

De volgende partners zijn actief in het werkgebied Agribusiness:

  • CeraSeals
  • Fennenoord
  • Meatco
  • Winsect
  • YDS
  • YGM Group

Meer informatie:

(+31)570763764

Werkgebieden

Agribusiness

De agrarische industrie maakt een transitie door. Duurzame eiwitten, optimaal benutten van mineralen, grondstoffen en energie. Kringlooplandbouw ontwikkelt zich op de boerderij, maar zeker ook daarbuiten.

Biobased

In een biobased economy gaat het over het gebruik van biomassa voor niet-voedsel toepassingen. Deze toepassingen zijn bijvoorbeeld inhoudsstoffen, chemicaliën, materialen, transportbrandstoffen en energie.

Circulair

Circulaire economie is een model van productie en consumptie, waarbij materialen en producten zo lang mogelijk worden gedeeld, verhuurd, hergebruikt, hersteld, opgeknapt en gerecycleerd om meer waarde te creëren.

Contactformulier

p/a Albertus van Leusenweg 14

(+31)570763764