+31570763764 [email protected]

PLA Specialties BV

R&D faciliteit voor bioplastics uit organische reststromen

  • FTE (totaal): 20
  • FTE (R&D): 10
  • Investering: 15.000.000 euro
  • Werkgebied: Biobased, Circulair
  • BVO R&D faciliteit: 250 m2
  • BVO Kantoor: 250 m2
  • BVO Productie: 1.250 m2 

Over PLA Specialties

PLA Specialties BV is geheel gericht op de valorisatie van (uiteindelijk ook laagwaardige rest-)stromen vanuit de agri- en levensmiddelenindustrie.

PLA Specialties is in het bezit van een productielijn (pilotfabriek) voor polymelkzuur (PLA) in Groningen. De eigenaren willen deze pilotfabriek graag naar de CleanTech Regio verplaatsten.

Biobased oplossingen krijgen wereldwijd steeds meer aandacht. Het belang van de samenwerking van de chemische sector met andere sectoren zoals de agrisector (bijv. suikerproductie uit agrarische reststoffen, gebruik van lactose uit de zuivelindustrie) wordt niet alleen door PLA Specialties gezien. Ook de SER ziet dat op de lange termijn de biobased economie wordt gedomineerd door toepassingen in materialen en chemie. Om dit voor elkaar te krijgen, is het volgens de SER noodzakelijk om op korte termijn in te zetten op een maximale duurzame groei voor chemie en materialen. [bron: Biomassa in balans; SER; 2020]

De Topsector Chemie zet dan ook volop in op een biobased en circulaire chemie sector. In 2030 is de koolstofbron voor de chemische industrie 15% biobased, 10% (chemisch) gerecycled materiaal en 75% fossiel. Daarnaast is het % kunststoffen dat gerecycled wordt gestegen tot 60% (waarvan 10% chemische recycling en 50% mechanische recycling) [bron: Streefbeeld voor de Nederlandse chemische sector in 2030; Topsector Energie]

Synergie in duurzame ontwikkeling

Voorlopig zal de productielijn voor dit type bio-plastics eerst worden geoptimaliseerd en zal melkzuur als grondstof worden ingekocht. Het streven is om op locatie vervolgens voorwaarts en achterwaarts in de productieketen te integreren: andere grondstoffen voor melkzuurproductie, maar ook specifieke producten uit de halffabrikaten maken (en wellicht zelfs andere bioplastics zoals PHB produceren). De toekomstige integratie met grondstofproductie uit laagwaardige organische reststromen voor de productie van (ook andere typen) bioplastics biedt ook ruimte voor andere bedrijven om aan te sluiten op de faciliteiten van PLA Specialties BV. Hierdoor zal een bedrijvencluster voor Biobased Chemie en –Materialen kunnen ontstaan.

Synergie met consortium partners

CeraSeals BV

Doet een gehele re-engineering t.a.v. de vloeistofstromen in de fabriek en levert roertechniek en dergelijke processen.

Meatco BV

Organische reststromen bevatten suikers. Met enzymen  kunnen hieruit suikers vrijgemaakt worden voor de productie van bioplastics.

Fennenoord BV

Uitwisseling van energie. Reinigen van luchtstromen. Enzymatisch vrijmaken van suikers voor de fermentatie tot halffabrikaten.

Werkgebieden

Agribusiness

De agrarische industrie maakt een transitie door. Duurzame eiwitten, optimaal benutten van mineralen, grondstoffen en energie. Kringlooplandbouw ontwikkelt zich op de boerderij, maar zeker ook daarbuiten.

Biobased

In een biobased economy gaat het over het gebruik van biomassa voor niet-voedsel toepassingen. Deze toepassingen zijn bijvoorbeeld inhoudsstoffen, chemicaliën, materialen, transportbrandstoffen en energie.

Circulair

Circulaire economie is een model van productie en consumptie, waarbij materialen en producten zo lang mogelijk worden gedeeld, verhuurd, hergebruikt, hersteld, opgeknapt en gerecycleerd om meer waarde te creëren.

Contactformulier

9 + 6 =

p/a Albertus van Leusenweg 14

(+31)570763764