+31570763764 [email protected]

Backbone BV

Warmte infrastructuur.

 • FTE (totaal): 1
 • Investering: 14.600.000 euro
 • Werkgebied: Hernieuwbare energie
 • BVO kantoor: 50 m2 

Over Backbone BV

Fennenoord is in de gelegenheid restwarmte te leveren aan de bestaande en eventueel nieuw aan te leggen warmtenetten in Deventer. Onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat dit een haalbare businesscase oplevert en een aanzienlijke vermindering van stikstofuitstoot in de stad en een flinke reductie van CO2-uitstoot.

  Synergie in duurzame ontwikkeling

  Door restwarmte van Fennenoord te gebruiken worden aardgasgestookte installaties, die momenteel gebruikt worden voor de warmtevoorziening van bestaande warmtenetten, grotendeels uitgeschakeld. Daarmee wordt niet alleen de afhankelijkheid van een soms toch grillige aardgasprijs sterk verminderd, maar wordt ook de uitstoot van tot 14.000 kg NOx vermeden. Dat is netto, dus daarmee is de stikstofuitstoot van Fennenoord al verrekend. 

  Synergie met consortium partners

  Blue Energy Concepts BV

  Levert een deel van de elektriciteit nodig voor het gebruik van warmtepompen.

  Kelyo BV

  Specialist in warmte- en gastechniek. Producten /  diensten voor reductie van CO2- en NOx.

  Fennenoord BV

  Levert de restwarmte en gebruikt de warmtepompen in de zomer voor het eigen proces.

  Werkgebieden

  Agribusiness

  De agrarische industrie maakt een transitie door. Duurzame eiwitten, optimaal benutten van mineralen, grondstoffen en energie. Kringlooplandbouw ontwikkelt zich op de boerderij, maar zeker ook daarbuiten.

  Biobased

  In een biobased economy gaat het over het gebruik van biomassa voor niet-voedsel toepassingen. Deze toepassingen zijn bijvoorbeeld inhoudsstoffen, chemicaliën, materialen, transportbrandstoffen en energie.

  Circulair

  Circulaire economie is een model van productie en consumptie, waarbij materialen en producten zo lang mogelijk worden gedeeld, verhuurd, hergebruikt, hersteld, opgeknapt en gerecycleerd om meer waarde te creëren.

  Contactformulier

  13 + 13 =

  p/a Albertus van Leusenweg 14

  (+31)570763764