+31570763764 [email protected]

BIOnyx

Superkritische vergassing van natte reststromen naar waterstof en andere brandbare gassen, schoon water en mineralen.

  • FTE: 3
  • Investering: 2.500.000 euro
  • Werkgebied: Agri, Biobased, Circulair

Over YGM Group BV

YGM heeft de afgelopen 10 jaar de duurzame en efficiënte omzetting onderzocht van natte biomassa naar o.a. waterstof, methaan, “schoon” water en fosfaatrijke voedingsstoffen. Verschillende natte biomassa’s zijn getest: rioolslib, rundveedrijfmest, digestaat (reststof van vergisting), gras en textiel waswater. De huidige pilot-installatie van YGM werkt bij hoge temperatuur en druk en is getest, de techniek is gedemonstreerd en bewezen.

De techniek heeft een grote potentie en opent uitzichten en kansen voor o.a. Waterschappen (rioolslib), rundveehouders (rundveedrijfmest), vergisters (reststof vergisting – digestaat), biomassa uit de tuinbouw en biomassa uit de voedsel industrie.

De capaciteit van de proefinstallatie is 200 liter per uur met 3-5% droge organische stof. Dit staat gelijk aan 6.000 liter brandbaar gas per uur.

De volgende stap is de bouw van een 1.000 liter installatie met een productie van 30 m3 brandbaar gas per uur samen met 1 m3 schoon water en een paar kg vaste stof. De grotere installatie vraagt een investering van 2.5 miljoen Euro. 

Synergie met consortium partners

Fennenoord

Fennenoord gaat een H2-ready biomassaketel gebruiken. Daardoor kan het productgas van de R&D-unit altijd worden afgezet.

Kelyo

Toepassing van gastechniek. Voorbeelden zijn o.a. gasscheiding, fakkeltechniek, besturingstechniek en praktische toepassingen.

Meatco

Als input voor het YGM proces is een slurry van fijne deeltjes nodig. Door enzymatische behandeling wordt de slurry beter bruikbaar. 

Werkgebieden

Agribusiness

De agrarische industrie maakt een transitie door. Duurzame eiwitten, optimaal benutten van mineralen, grondstoffen en energie. Kringlooplandbouw ontwikkelt zich op de boerderij, maar zeker ook daarbuiten.

Biobased

In een biobased economy gaat het over het gebruik van biomassa voor niet-voedsel toepassingen. Deze toepassingen zijn bijvoorbeeld inhoudsstoffen, chemicaliën, materialen, transportbrandstoffen en energie.

Circulair

Circulaire economie is een model van productie en consumptie, waarbij materialen en producten zo lang mogelijk worden gedeeld, verhuurd, hergebruikt, hersteld, opgeknapt en gerecycleerd om meer waarde te creëren.

Contact Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur elit.

+00 123 456 7893